انوع ماشین لباسشویی 6 کیلویی اسنوا

ماشین لباسشویی اسنوا در چند مدل تولید می شود؟ انواع ماشین لباسشویی 6 کیلویی اسنوا را شرح دهید؟ آیا لباسشویی اسنوا 6 کیلویی امکانات ماشین لباسشویی های جدید را دارد؟

ماشین لباسشویی 5 و 6 کیلو از سری قدیمی لباسشویی است که هر شرکتی در ابتدا آن را تولید می کند.

انواع ماشین لباسشویی اسنوا
شرکت اسنوا انواع ماشین لباسشویی اتوماتیک با وزن شستشوی 5، 6، 7 و 8 کیلویی را با دور 1000، 1200 و 1400 تولید میکند.
شرکت اسنوا همچنین لباسشویی اسنوا 7 کیلویی را در 3 مدل تولید می کند.

انواع ماشین لباسشویی 6 کیلو اسنوا
شرکت اسنوا 3 مدل لباسشویی اسنوا جدید تولید میکند که به شرح زیر می باشد:

  • ماشین لباسشویی swd 161 w سفید
  • ماشین لباسشویی swd 162 w سفید درب کروم
  • ماشین لباسشویی swd 163s نقره ای
  • ماشین لباسشویی دو قلوی 6 کیلویی

آیا لباسشویی 6 کیلویی اسنوا امکانات لباسشویی های جدی اسنوا را دارد؟
لباسشویی های با وزن پایین معمولا برای قشر متوسط به پایین جامعه طراحی شده است به همین جهت برخی امکاناتی که در لباسشویی اسنوا ۹ کیلویی حالت آپشن را داشته و زیاد ضروری نیست را شرکت اسنوا از دستگاه کنار گذاشته است.